Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Projectes Aprovats

URBANISME

Camí de tornada


Menú principalProjectes Aprovats

Projecte executiu de local de serveis (Pavelló) al Parc Onze de Setembre - Aprovat inicialment a la Junta de Govern Local del dia 11 d'agost de 2022.


VOLUM 01_MEMÒRIA_Local de Serveis-Pavelló- Parc Onze De Setambre-Blanes_R2_220720_.pdfVOLUM 01_MEMÒRIA_Local de Serveis-Pavelló- Parc Onze De Setambre-Blanes_R2_220720_.pdf
VOLUM 02_DOCUMENTACIÓ GRÀFICA_Local de Serveis-Pavelló- Parc Onze De Setambre-Blanes_R2_220720_.pdfVOLUM 02_DOCUMENTACIÓ GRÀFICA_Local de Serveis-Pavelló- Parc Onze De Setambre-Blanes_R2_220720_.pdf
VOLUM 03_PLEC DE CONDICIONS_Local de Serveis-Pavelló- Parc Onze De Setambre-Blanes_R2_220720_.pdfVOLUM 03_PLEC DE CONDICIONS_Local de Serveis-Pavelló- Parc Onze De Setambre-Blanes_R2_220720_.pdf
VOLUM 04_AMIDAMENTS I PRESSUPOST_BS_BLANES_Pav_M2_.pdfVOLUM 04_AMIDAMENTS I PRESSUPOST_BS_BLANES_Pav_M2_.pdf
VOLUM 05_DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS_Local de Serveis-Pavelló- Parc Onze De Setambre-Blanes_R2_220720_.pdfVOLUM 05_DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS_Local de Serveis-Pavelló- Parc Onze De Setambre-Blanes_R2_220720_.pdf

Projecte d’enderroc del Bloc de serveis 4, del Passeig de S’Abanell - Aprovat inicialment a la Junta de Govern Local de 7 de juliol de 2022 i definitivament a la Junta de Govern Local de 22 de setembre de 2022


Projecte enderroc.pdfProjecte enderroc.pdf

Projecte executiu de reforç i consolidació estructural dels sostres d'un edifici aïllat a destinar a Centre de Formació - Aprovat inicialment a la Junta de Govern Local de 23 de juny de 2022 i definitivament per decret d'alcaldia de data 3 d'agost de 2022

ProjExecutiu_Consolidació Estructural.pdfProjExecutiu_Consolidació Estructural.pdf

Projecte executiu de rehabilitació de coberta del Centre de Formació Carles Faust - Aprovat inicialment a la Junta de Govern Local de 23 de juny de 2022 i definitivament per decret d'alcaldia de data 3 d'agost de 2022


ProjExecutiu_RehabilitacióCoberta.pdfProjExecutiu_RehabilitacióCoberta.pdf

Projecte de reurbanització del carrer Avinguda Vila de Madrid - Aprovat inicialment a la Junta de Govern Local del dia 17 de febrer de 2022 i definitivament a la Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2022 (Fase 1).


PROJECTE DEFINITU maig 2022.pdfPROJECTE DEFINITU maig 2022.pdf

Projecte de construcció del bloc de nínxols número 68 al Cementiri Municipal - Aprovat inicialment a la Junta de Govern Local del dia 27 de gener de 2022


Projecte_bloc_ninxols_68.pdfProjecte_bloc_ninxols_68.pdf

Projecte de condicionament de la plaça Ramon Casas (Mas Cremat) - Aprovat inicialment a la Junta de Govern Local del dia 21 d'octubre de 2021 i definitivament a la Junta de Govern Local de 20 de gener de 2022


BLA175-MAS CREMAT_firmat.pdfBLA175-MAS CREMAT_firmat.pdf

Projecte de construcció del bloc de nínxols, 67 - Aprovat inicialment a la Junta de Govern Local del dia 13 de febrer de 2020 i definitivament a la Junta de Govern Local del dia 19 d'agost de 2021.


Projecte_Bloc_ninxols__67.pdfProjecte_Bloc_ninxols__67.pdf

Projecte executiu del Parc Onze de Setembre - Aprovat inicialment a la Junta de Govern Local del dia 17 de juny de 2021 i aprovat definitivament a la Junta de Govern Local de 28 d'octubre de 2021.


Memòria i Annexes_VOLUM 1_BS_PARC BLANES.pdfMemòria i Annexes_VOLUM 1_BS_PARC BLANES.pdf
Documentació gràfica_VOLUM 2_BS_PARC BLANES.pdfDocumentació gràfica_VOLUM 2_BS_PARC BLANES.pdf
Plec condicions tècniques_VOLUM 3_BS_PARC BLANES.pdfPlec condicions tècniques_VOLUM 3_BS_PARC BLANES.pdf
Pressupost_VOLUM 4_BS_PARC BLANES.pdfPressupost_VOLUM 4_BS_PARC BLANES.pdf

Projecte d'adequació d'espai per a centre de dia al c/ Vila de Lloret, 96, Bloc 1 planta baixa - Aprovat inicialment a la Junta de Govern Local del dia 6 de maig de 2021 i definitivament a la Junta de Govern Local del dia 21 de juliol de 2021


Projecte centre de dia c Vila de Lloret 96.pdfProjecte centre de dia c Vila de Lloret 96.pdf

Projecte d'estabilització del talús als Padrets - Aprovat definitivament a la Junta de Govern Local del dia 15 de juliol de 2021.


Projecte_Estabilitzacio_Talus_Padrets_noESS.pdfProjecte_Estabilitzacio_Talus_Padrets_noESS.pdf

Projecte d'ordenació i adequació de la Plaça dels Dies Feiners - Aprovat inicialment a la Junta de Govern Local del dia 21 de juny de 2018


Projecte Pl Dies Feiners - juliol 2018.pdfProjecte Pl Dies Feiners - juliol 2018.pdf

Projecte d'Infraestructures d'aigua potable i sanejament del pla de barris del sector S'Auguer- Sa Massaneda, presentat per AIGÜES DE BLANES SA- Aprovat inicialment a la Junta de Govern Local de 29 de juny de 2017 i definitivament a la Junta de Govern Local de 26 d'octubre de 2017Consultar els documents que formen part del projecte en el

Projecte de renovació de paviments i adequació d'espais públics del sector S'Auguer- Sa Massaneda, inclòs al PLA DE BARRIS- Aprovat inicialment a la Junta de Govern Local de 29 de juny de 2017 i definitivament a la Junta de Govern Local de 26 d'octubre de 2017


PROJECTE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS-aprov DEF.pdfPROJECTE RENOVACIÓ DE PAVIMENTS-aprov DEF.pdfData de realització: 10/04/2016 | Data de la darrera actualització: 09/29/2022

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300