Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

IGUALTAT


Camí de tornada


Menú principalIGUALTAT

imatge

SERVEI DE POLÍTIQUES D´ IGUALTAT

Que és el Servei de Polítiques d’Igualtat?

És el servei municipal de referència per a la promoció de polítiques d’igualtat i el seu objectiu principal és impulsar accions en matèria d’igualtat entre dones i homes.

A qui està dirigit?

El seu àmbit d’actuació és municipal i pot utilitzar el servei qualsevol persona que tingui interès en adquirir coneixement i/o desenvolupar accions en matèria d’igualtat.

Quines són les seves actuacions?

Aquest servei s’encarrega d’anar complint els objectius esmenats en el Pla local de la dona i igualtat de Blanes 2016-2020 i el pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’ajuntament de Blanes. Per tant, les seves actuacions es centren principalment en:

-Proporcionar una atenció directa a aquelles persones que sol·licitin informació i assessorament relacionat amb la matèria d’igualtat de gènere.
-Donar suport i assessorament a qualsevol empresa i/o organització que desitgi incorporar accions en matèria d’igualtat d’oportunitats.
-Vetllar per a que a l’Ajuntament existeixi una cultura i gestió organitzativa basada en el principi d’igualtat entre dones i homes.
-Coordinar-se amb tots els departaments, àrees serveis i entitats municipals per incorporar la perspectiva de gènere en cadascuna de les seves actuacions i impulsar nous projectes i /o accions que tinguin com a objectiu fomentar la igualtat entre dones i homes.
-Fer difusió a través de diferents plataformes de continguts sobre igualtat entre dones i homes, a mode de sensibilització social.
-Donar suport i assessorament en matèria d’igualtat als centres educatius de Blanes.

Qui us pot atendre:

Laura Tejada.

Ubicació i contacte:
El servei de polítiques d’Igualtat es troba ubicat a la plaça Argentina nº5, a l’edifici del Servei d’Informació i Atenció a les Dones.
Per sol·licitar contacte amb el servei us podeu dirigir a: ltejada@blanes.cat
o trucar al telèfon 972336207
Horari d´ atenció al públic : Dilluns i dijous de 9h a 12h

PLA LOCAL DE LA DONA I IGUALTAT


Que és el Pla local de la dona i igualtat de Blanes 2016-2020?

És un document on s’explica quina és la situació de la dona al municipi, quines són les seves problemàtiques i necessitats, quines són les desigualtats en vers dels homes i quines són les infraestructures que les faciliten. També és un Pla de treball format per objectius i estratègies que es poden portar a terme el municipi per a millorar les condicions de vida de les dones i fer desaparèixer les desigualtats de gènere.

Quina informació podem trobar al Pla local de la dona i igualtat de Blanes 2016-2020?

Podem trobar la següent informació:

-Marc contextual sobre actuacions en matèria d’igualtat a nivell internacional.
-Estudi diagnòstic quantitatiu sobre la situació de la dona a Blanes.
-Estudi diagnòstic qualitatiu sobre la situació de la dona a Blanes.
-Participació Ciutadana envers l’elaboració del Pla local de la dona i igualtat de Blanes.
-Objectius i estratègies del Pla local de la dona i igualtat de Blanes.

Quins són els objectius del Pla local de la dona i igualtat de Blanes 2016-2020?

Objectiu general.
-Aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes al municipi de Blanes.

Objectius específics.

1.Establir les polítiques d’igualtat entre dones i homes com un eix transversal i prioritari en l’acció de govern de l’ajuntament de Blanes .

2.Incorporar i accionar polítiques d’igualtat i amb perspectiva de gènere en totes les àrees i serveis municipals.

3.Promoure i incrementar la participació de dones en afers públics de tots els àmbits municipals.

4.Eradicar la violència masclista.

5.Enfortir els processos d’apoderament de les dones.

6.Construir una nova cultura i dinàmica social que no perpetuï les desigualtats de gènere.


Quina és la finalitat del Pla local de la dona i igualtat de Blanes 2016-2020?

El Pla local de la dona i igualtat de Blanes pretén manifestar i descriure una problemàtica social, la desigualtat, i mostrar propostes en forma d’objectius i estratègies per treballant durant els pròxims cinc anys a nivell municipal, per tal d’anar equiparant les condicions de vida de les dones i dels homes. Per tant, és una eina de treball efectiu per la presa de conscienciació social sobre aquesta realitat i pel foment de polítiques transversals d’igualtat a nivell local.

El Pla local de la dona i igualtat de Blanes es posarà en marxa i tindrà l’objectiu principal de portar a terme actuacions per a treballar per aconseguir la igualtat entre dones i homes. Aquest tindrà un component transversal, en tant que és una responsabilitat que ha de ser assumida per a totes les àrees possibles de l’administració local de Blanes.

Consultar document


Pla Local de la Dona i Igualtat  Blanes 2016-2020.pdfPla Local de la Dona i Igualtat Blanes 2016-2020.pdf


SIAD


Que és

El SIAD ofereix informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la vida de les dones: àmbit laboral, social, personal, familiar, jurídic i altres, fent especial atenció a la detecció de les violències contra les dones i establint els mecanismes d’informació i derivació escaients. És un servei que permet treballar en l’avenç de l’autonomia de les dones i les relacions equitatives i igualitàries entre homes i dones

A Qui està dirigit

El SIAD és un servei públic que ofereix, l’ Ajuntament de Blanes amb el suport de l’Institut Català de les Dones, a la població femenina del poble, i que són un conjunt de recursos que pretenen contribuir a que les dones puguin gaudir dels seus drets civils i personals en llibertat i sense discriminacions. Aquests recursos són:

· Servei d’informació i atenció a les dones
· Servei d’assessorament psicològic
· Servei d’assessorament jurídic

Qui us pot atendre

L’equip de professionals que atén a les dones està composat per: 1 psicòloga, 1 advocada i 1 tècnica d’ integració social que fa les funcions de coordinadora.

On es pot sol·licitar

Departament d’Acció Social
c/ Francesc Macià, 26
tf. 972.336.111

Serveis Socials de Blanes Sector II
Av. de l’Estació, 43
Tf. 973.359.007

Ubicació del servei: Plaça Argentina, nº 5
Tf. 972.336.207

PROTOCOL DE VIOLÈNCIA MASCLISTA


Que és

És una eina de treball dels diferents professionals que estan implicats en la violència masclista, amb una finalitat clara: millorar l’atenció que reben les dones gràcies a la coordinació entre els/les professionals. Constitueix una eina bàsica per poder conèixer els recursos i el seu funcionament a la localitat de Blanes,

A Qui està dirigit

Dirigit a la població femenina del poble

Qui us pot atendre

Treballadores Socials

On es pot sol·licitar

Departament d’Acció Social
c/ Francesc Macià, 26
tf. 972.336.111Protocol Violència Gènere.pdf
Data de realització: 12/12/2012 | Data de la darrera actualització: 01/16/2017

© Ajuntament de Blanes

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300