Escut Ajuntament de Blanes Ajuntament de Blanes

Idiomes

www.blanes.cat

Adopció de mesures preventives per al control de la infecció SARS-CoV-2.


Camí de tornada


Menú principalAdopció de mesures preventives per al control de la infecció SARS-CoV-2.

AJUNTAMENT DE BLANES


http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus

Resolució número: 2020000470

ASSUMPTE
_________________________________________________________________________

Adopció de mesures preventives per al control de la infecció SARS-CoV-2.
_________________________________________________________________________

Identificació de l’Expedient

Expedient número 2020/00002370K (Alcaldia/EPP/cgg) relatiu a les mesures de distanciament social en relació als esdeveniments per la prevenció i control de la infecció SARS-CoV-2

Fets

1. Davant la situació actual de l’epidèmia del SARS-CoV-2 i la seva evolució, i amb l’objectiu de reforçar-ne la contenció, es considera necessari que s’adoptin mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments que impliquin el moviment o la concentració d’un nombre important de persones.

2. Per aquest motiu l’Ajuntament de Blanes, a través del seu Gabinet Tècnic Assessor, creu convenient adoptar mesures locals amb incidència directa en les activitats municipals.


. El 12/03/2020, el tècnic de Alcaldia ha informat favorablement sobre l’adopció d’aquesta resolució, segons informe que consta a l’expedient.

Fonaments de Dret

En virtut de les facultats que m’han estat atorgades de conformitat amb l’article 53.1m) del Text Refós de la Llei Municipal 2/2003, correspon adoptar les mesures que es citen a continuació.

Per tant,

Decreto

1. Queden suspesos o ajornats els esdeveniments municipals tant en equipaments municipals com tots aquells que es realitzin en la via pública.

2. Queden suspesos temporalment els mercats C (Passeig de Mar –dilluns-), D (Pl. Onze de Setembre – dilluns), E (Av. Catalunya- dissabte) i el mercant de la Plantera (diumenge).

Excepcionalment es mantindran oberts els mercats de la fruita i la verdura A i B, per considerarse productes de primera necessitat.

3. Per evitar concentracions de persones a l’oficina de l’Amic, serà obligatori sol·licitar cita prèvia, a través de la pàgina web http://www.blanes.cat/citaprevia o trucant al telèfon 972.379.320, de dilluns a divendres de 8.30 a 20:45.

4. La vigència d’aquestes mesures s’inicia el dia 12 de març de 2020 i tenen vigència mínima de 15 dies, i són susceptibles de revisió en coherència amb la situació epidemiològica de cada moment.

5. En virtut de l’anterior queden revocades totes les autoritzacions per la realització d’activitats tant en la via púbica com en equipaments municipals, fins la finalització de la vigència del present decret.

6. Comunicar aquet decret als departaments municipals, publicar-lo al web municipal i fer-ne la màxima difusió.

Així ho disposa i signa l’alcalde, en el dia d’avui, de la qual cosa jo, com a secretari, dono fe i prenc raó d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l’administració local amb habilitació de caràcter nacional.Resolució número: 2020000470


Més informació:

http://www.blanes.cat/docweb/2020-03-11-covid


http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus


Data de realització: 03/12/2020 | Data de la darrera actualització: 03/16/2020

© Ajuntament de Blanes | Protecció de dades | Avís Legal

Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes Telèfon: 972 379 300 | Informació

Inici de la pàgina

© Ajuntament de Blanes | Passeig Dintre 29 | 17300 | Blanes | Telèfon: 972 379 300